>  Ha pycckom
  Eesti keeles

 
 

ELE soovitab:   Saurus CMS

 


  Pealeht

  Reeglid

  Registreerimine

  Süsteemist

  Küsimused

  Reklaamiandjad 
 

REEGLID

Põhimõtted

Vahetuses osalemine on vabatahtlik ja tasuta. Bannersüsteem ELE pakub lehekülgede omanikele tasuta reklaami võimalust teiste osalejate lehekülgedel. Sealjuures võetakse 20% "komisjonitasu" kogutud näitamiste arvu pealt (Näiteks: kui osaleja on näidanud oma lehekülgedel 10 bannerit, siis 8 tema bannerit näidatakse teiste osalejate lehekülgedel).
Bannersüsteem ELE ei anna vahetuse osalejatele mingeid garantiisid tarkvara töövõimekuse, -sobivuse suhtes. Bannersüsteem ELE jätab endale õiguse muuta reeglid ilma osalejaid eelnevalt teatamata.

Nõuded lehekülgedele

Lehekülg peab olema orienteeritud Eesti elanikele. Lehekülje/serveri asukoht ei oma tähtsust. Valiku põhikriteeriumiks on lehekülje seaduslik ja eetilistele normidele vastav sisu. ELE võrgus osalemiseks ei lubata lehekülgi, mis rikuvad võrgu eetikat, kannavad kombetut sisu või rikuvad Eesti Vabariigi kehtivat seadusandlust. Meie ei võta vastu pornolehekülgi või erootilisi ressursse, samuti litsenseerimata tarkvara sisaldavaid lehekülgi.
Samuti ei võeta vastu saite, mis on 'Under Construction" staadiumis.

Äraütlemine osalemise suhtes

Osalejat võidakse eemaldada võrgust, kui ta ei järgi jooksvaid reegleid. ELE on eravalduses olev süsteem. See tähendab, et süsteemil on õigus ära öelda igale inimesele/organisatsioonile teenuste suhtes ilma talle põhjusi seletamata.

Bannerite paigutamine osalejate poolt

Banner peab paiknema eelistatavalt lehekülje tipus. Osaleja peab arvestama teiste osalejatega ja ei tohi unustada, et kõigile banneritele pööratakse samapalju tähelepanu. Osalejad peavad paigutama bannerid nii, et see soodustaks reklaamikampaaniate läbiviimisele. Osalejad kohustuvad paigutama mitte rohkem kui üks maaratud suuruses banner ühele leheküljele. S.t. Teie võite paigutada ühele leheküljele 2 bannerit:
1 banner 468x60
1 banner 120x60

Teiste süsteemide bannerid formaadis 468x60 ja bannerid formaadis 470x60 peavad paiknema vähemalt 400 piksli kaugusel meie süsteemi banneritest. Teises formaadis(120x60) banner-reklaamile käesolev piirang ei levi.

Osalejad on kohustatud sisse panema neile saadetud HTML-koodi fragment ilma muutusteta. Erandiks võib olla allkiri(Estonian LinkExchange) juhul, kui see tõsiselt kahjustab disaini. Keelatud on bannerite paigutamine mail-listides.

Osalejad kohustuvad mitte suurendama näitamiste arvu kunstlikul teel (browseri akna reloadimine, automaatne ümbersuunamine, jne).

Banneri sisu

Osaleja peab meeles pidama, et tema bannereid näidatakse kõikjal, v.a. tema enda saidil. Seega tuleb alati kinni pidada eetilistest normidest. Kõik bannerid ELE võrgus läbivad kontrolli. Bannerid kontrollitakse ja võidakse keelata. Keelatud bannerid on:

  • tihti ja intensiivselt vilkuvad, silmahäirivad bannerid;
  • GIF- ja JPG-bannerid OS interfeisi elementidega ("OK" nupud, kerimisriba, jne);
  • sõnadega "seks", "erootika" jne bannerid;
  • sugutunnuste kujutistega bannerid;
  • uimasteid propageerivad bannerid;
  • Eesti seadusandlusega vastavuses mitte olevad bannerid;
  • roppsõnu ja muid lubamatuid ütlusi sisaldavad bannerid.

Bannerite müük osalejate poolt

Osalejal on täielik õigus müüa kogutud näitamised suvalisele isikule suvalise hinna eest. Sellel juhul on osaleja kohustatud teatama ostjale sellest, et:

  • ELE süsteem ei ole tehinguga seotud.
  • Süsteem ei garanteeri muude bannerite näitamist neil lehekülgedel, mis on keelatud antud osalejate jaoks.

 

Kui Te nõustute kehtivate reeglitega, siis registreeruge.

 

 

Liikmetele

TOP5
BANNERS
468x60
120x60


TOP
468x60
120x60


STATS
468x60
120x60

 

©Design & Management by Evgeny Pshenichnikov FIE